SINDS 1975, 46 JAAR ERVARING

Stookolie vloerketels


Vloerketels zijn beschikbaar in Gas en Mazout versies. Wij werken met de merken Chappee en Weishaupt.

Het hoogtechnologisch gietijzeren ketellicheaam van deze vloerketel is in de vakwereld bekend als een van de beste voor ontegensprekelijke voordelen.
Hoog Rendement


Een volmaakte symmetrie en gladde verwarmingsoppervlakken voor een betere warmteuitwisseling, een optimaal rendement (93%) en een gemakkelijk onderhoud.

Lange levensduur


Dikke wanden en een grote waterinhoud (43 liter voor 27kW) verzekeren hydraulisch evenwicht. Een ruime vuurhaard van 24 tot 63 liter met kleine weerstandsverliezen waarin de vlam zich optimaal kan ontwikkelen.

Frontale Haarddeur


Een frontale haarddeur geeft toegang tot de vuurhaard voor een volmaakt onderhoud en om aldus permanent de prestaties te behouden.

Zuinig, veilig en krachtig


De vloerstaande condenserende stookolieketel Weishaupt Thermo Condens, WTC-OB, verenigt stookoliecondensatie-techniek met comfort en vermogen. Het innovatieve voelersysteem levert een aanzienlijke bijdrage tot de bedrijfszekerheid.

Vermogensvarianten


De WTC-OB is verkrijgbaar met een vermogen tussen 20 en 45 kW. Naargelang de ketelvariante kan het verschil tussen trap 1 en 2 van de tweetraps-blauwevlambrander tot 13 kW bedragen.

Brandstofcontrole


Voor een comfortabele controle van het verbruik is er een stookolie-verbruiksmeter geïntegreerd die de actuele stand op het display van de regelaar weergeeft.

Geluidsemissies


Een geïntegreerde geluidsdemping voor rookgas- en aanzuiglucht zorgt voor een laag geluidsniveau tijdens de werking.

Geregelde werking


Het modulair opgebouwde regelsysteem WCM biedt talrijke aansluit- en toepassingsmogelijkheden voor de sturing van het verwarmingssysteem.

Stroombesparing


Het verbruik van de elektrische componenten van de WTC-OB bedraagt slechts 4 W en ook de energiebesparende circulatiepomp draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van het verbruik.

Betrouwbare warmteoverdracht


De warmtewisselaar van de WTC-OB uit aluminium/silicium vertoont een uitstekend warmtegeleidingsvermogen.

Brandstof


De WTC-OB is geschikt voor standaard gasolie verwarming volgens NBN T 52-716 (met optionele neutralisatie-eenheid) alsook voor zwavelarme gasolie verwarming volgens NBN EN 590 (2004) (max. 50 ppm zwavel).