SINDS 1975, 46 JAAR ERVARING

ROOKKANALEN INOX

Flexibele schoorsteenkanalen worden aangewend in traditioneel gemetste rookkanalen die bestemd zijn voor de afvoer van de verbrandingsproducten van ketels en toestellen die gestookt worden met gas, stookolie, hout en steenkool

Bij het plaatsen van deze flexibele voeringen moeten de hierna volgende voorzorgsmaatregelen naleven:
  • De installatie moet conform zijn met de technische voorschrifen van de wtcb van toepassing op het gebruikte product.
  • De diameter van de gebruikte inox flexibel moet worden bepaald aan de hand van het vermogen van de ketel, de gebruikte brandstof en de hoogte van het rookkanaal